قاب‌های دونفره

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

زوج‌هایی که پنجاه سال با هم زندگی کرده‌اند

دیدن دو چهره‌ که سال‌های زیادی را کنار هم گذرانده‌اند در هر قابی جذاب است. حتی اگر چیزی ازشان ندانیم و تنها از شکل ایستادن و نگاه‌کردن‌شان درباره‌شان تخیل کنیم. طوری‌که وقتی یکی‌شان در گوش دیگری چیزی می‌گوید و باهم می‌زنند زیر خنده، بی‌آن‌که بدانیم چه چیزی زمزمه کرده‌اند، از خنده‌شان خنده‌مان بگیرد.

شهریور ۱۳۹۳

سیزده قاب از مادرها و دخترها

تصویر یک مادر و دختر کنار هم، ترکیب غریبی است از کنار هم قرار گرفتن گذشته و حال و آینده. دو نفر که شباهت‌های ظاهری زیادی باهم دارند. عکاسان رویترز در کشورهای مختلف دنیا گشته‌اند و تصاویری از مادرها و دخترها ثبت کرده‌اند.