تحریریه

سردبیر: مینا فرشیدنیک
مشاور سردبیر: احسان‌ لطفی
مدیر اجرایی: شیما جوهرچی
دبیر تحریریه: آرش صادق‌بیگی
روایت‌های مستند: مونا تاروردی، نسیم مرعشی
ترجمه: کیوان سررشته
روایت‌های داستانی: محمد میرزاخانی، محمدرضا بهزادی
همکاران تحریریه: فاطمه حميدی، بصیر برهانی
باتشکر: فروغ منصور قناعی، ياسين الله‌داديان

توسعه و ارتباطات

ارتباطات و رسانه: زهرا ساعدی

فنی و هنری

مدیر هنری: روح‌اله گیتی‌نژاد
دبير عكس: مهری رحيم‌زاده
صفحه‌آرایی: مجید اصغری
مدیر فنی: علی محافظت‌کار ابدی
سرپرست چاپ: حبیب آهنگر متجدد رضایی
کارشناس چاپ: مجید مبشری

سایت

دبیران پروژه: احسان لطفی، روناز کمالی، شیدا اورک
اجرا (فاز اول): ناصر رفیع، روناز کمالی
اجرا (فاز دوم): ناصر رفیع، شیدا اورک
اجرا (فاز دوم): ناصر رفیع، زهرا ساعدی
طراحی لوگو و هنری: روح‌اله گیتی‌نژاد