داستان‌های دیدنی

کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت سی‌و‌پنجم

کامبیز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی چهل‌وششم، مرداد ۹۳ بخوانید.