قسمت سی‌وچهارم

کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت سی‌وچهارم
کامبیز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی چهل‌وپنجم، تیر ۹۳ بخوانید.