قسمت سی‌وسوم

کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت سی‌وسوم
کامبیز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی چهل‌وسوم، خرداد ۹۳ بخوانید.