قسمت سی‌ویکم

داستان‌های دیدنی

قسمت سی‌ویکم
کامبیز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی چهل‌ودوم، اسفند۹۲ و فروردین۹۳ بخوانید.

۲ دیدگاه در پاسخ به «قسمت سی‌ویکم»