قسمت ‌سی‌اُم

کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت ‌سی‌اُم
کامبیز درم‌بخش

طرح‌های دیگر این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی چهل‌ویک، بهمن ۱۳۹۲ ببینید.