داستان‌های دیدنی

کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

داستان‌های دیدنی

دیگر طرح‌های این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی سی‌ام، آذر ۱۳۹۲ بخوانید.