كودكان ایرانی در یكی از جشن‌ها مشغول پایكوبی‌اند. گروهی نیز به تماشا ایستاده‌اند و نوازنده‌ای سرنا می‌نوازد.| بخشی از تصویر.

→ بازگشت به «سرسوغاتی»