کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت پنجاه و سوم

كامبيز درم‌بخش
كامبيز درم‌بخش


كامبيز درم‌بخش
كامبيز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی شصت‌وچهارم،ويژه‌نامه نوروزي ۹۵ ببینید.