کامبیز درم بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت پنجاه و دوم

كامبيز درم بخش
كامبيز درم بخش

كامبيز درم بخش
كامبيز درم بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی شصت‌وسوم، بهمن ۹۴ ببینید.