طرح: کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت پنجاهم

طرح: كامبيز درم‌بخش
طرح: كامبيز درم‌بخش

طرح: كامبيز درم‌بخش
طرح: كامبيز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی شصت‌ويكم، آذر ۹۴ ببینید.

یک دیدگاه در پاسخ به «داستان‌هاي ديدني»